Menu
Strona główna | Mapa serwisu |
"); var script = document.getElementById("__ie_onload"); script.onreadystatechange = function() { if (this.readyState == "complete") { inNugg(); // } }; /*@end @*/ window.onload = inNugg; Kobiety w obliczach wojny. Kobiety w walce o niepodległość.
Rola kobiet polskich w szeregach armii.
Przekrój przez okresy historyczne i działania wojenne 
 
Strona główna
Strona główna
,,Służba kobiet w Siłach Zbrojnych w Kraju jest uznana za służbę wojskową (zgodnie z ustawą z dn. 9.IV.1938 r. - kobiety w wieku 19-40 lat). Kobiety pozostające w czynnej służbie wojskowej w okresie konspiracji są żołnierzami znajdującymi się w obliczu nieprzyjaciela''

30 października 1941 roku
gen. Grot Rowecki,
Komendant Sił Zbrojnych w Kraju ( i Komendant Główny ZWZ),
admin: sosna